DEFAULT

6 comments

User
Taujas 02.04.2020
Jun 01,  · Komunikacija, odnosi sa javnošću i odnosi s medijima Ustanova koja želi veće prisustvo u medijima, treba da im pomogne da prenesu dve vrste informacije do dve grupe korisnika: bitne informacije i uopštene poruke do široke javnosti, držeći uvek javni interes u fokusu, i detaljne, stručne informacije i složene poruke do stručnih i sa. Reply